เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ สเปนเซอร์แอนด์ฮิลส์ ประเทศไทย

บริษัทสเปนเซอร์แอนด์ฮิลส์ ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ความต้องการของตลาดการจ้างงานของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงและในกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีแผนเข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงอื่นๆในอินโดไชน่า อาทิเช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่ารวมถึงมาเลเซีย ในช่วงเวลาสั้นๆนี้บริษัทสเปนเซอร์แอนด์ฮิลส์ ประเทศไทย สามารถสรรหาบุคลากรให้แก่ลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงส่วนงานวิศวกรรมการขนส่งเทคโนโลยีสารสนเทศเคมีภัณฑ์กลุ่มอุปโภค บริโภค ผู้บริโภคและภาคส่วนอื่นๆอีกมากมาย

เรามีกระบวนการสรรหาผู้สมัครที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ร่วมกันอย่างมีระบบซึ่งทำให้กระบวนการคัดกรอง การประเมินผู้สมัคร และการระบุความสามารถ ได้เป็นไปอย่างชัดเจน นอกจากนี้สเปนเซอร์แอนด์ฮิลส์ ได้ให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากร อาทิเช่นประสบการณ์ในการใช้ทักษะต่างๆการประชุมแบบตัวต่อตัวการตรวจสอบคุณลักษณะพฤติกรรมอื่นๆที่จะช่วยให้เราสามารถคัดกรองผู้สมัครได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ที่ปรึกษาของเราคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ที่ปรึกษาของเรากระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานทีมงานของเรามีความพร้อมในการขับเคลื่อนร่วมไปกับลูกค้าเพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม และการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับการจ้างงานอย่างต่อไป

Our Clients